אתגר העונה - POWERPLAY

השנה שמנו לעצמנו מטרה:
לאתגר, להשפיע, להוביל ולהתפתח.
we are here to inspire

הדגמת האתגר

פרטים נוספים על האתגר, על התוכנית ובכלל על First ניתן למצוא אצלנו באתר או באתר ארגון First Israel