אתגר העונה - CENTERSTAGE

זו השנה להתקדם ולהתפתח, ללמוד וללמד
עונה שבה הופכים יכולת לאמנות

הדגמת האתגר

פרטים נוספים על האתגר, על התוכנית ובכלל על First ניתן למצוא אצלנו באתר או באתר ארגון First Israel